Hermes Regionaal Businessnetwerk

Hermes, hèt regionale businessnetwerk dat o.a. de missie heeft om regionale kunst- en cultuur te ondersteunen draagt WOLK een warm hart toe. Dergelijke boeiende en bindende initiatieven zijn een verrijking voor het samenleven in ’s-Hertogenbosch. Door WOLK te ondersteunen hopen we onze bijdrage te leveren om zo veel mogelijk mensen een mooie en inspirerende ervaring te geven.

Heeft uw regionaal kunst- en cultuur initiatief ondersteuning nodig?
Hermes draagt kunst & cultuur een warm hart toe. Zo is Hermes ‘vriend van de Verkadefabriek’ vanaf het eerste uur. Kunnen culturele initiatieven (uit de regio ‘s-Hertogenbosch) een beroep doen op het Hermes kunst & cultuur fonds en worden er tal van evenementen georganiseerd met een cultureel karakter. Heeft u een project/ initiatief dat in aanmerking komt voor een bijdrage uit het Hermes kunst & cultuurfonds? Kijk op onze website voor de voorwaarden.

Netwerken in de regio ’s-Hertogenbosch?
Hermes biedt gevarieerde events waarbij leden:
– Netwerken op directie & senior management niveau
– Managementkwaliteiten verbreden & verdiepen
– Regionale kunst & cultuur ondersteunen

Boeien, binden, business

 
Gaf op 27 juni 80 kaarten aan de Tombola voor wij verspreiden de kaarten
[ssba]